Tag Archives: รายได้

รายได้จากตำแหน่งสายงาน

แผนการตลาด MGM ย่อมาจาก Member Get Member เป็นแผนการตลาดที่ บริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์ จัดทำขึ้นเพื่อให้สมาชิกทุกระดับชั้นสมาชิกสามารถสร้างรายได้อย่างไม่จำกัด ยิ่งทำมากรายได้ก็ยิ่งมาก ซึ่งแผนการตลาด MGM นั้นก็เปรียบเสมือนการขายอีกรูปแบบหนึ่ง แต่เป็นการขายแบบแนะนำบอกต่อ บุคคลรอบข้างที่คุณรู้จัก หรือลูกค้าให้มาสมัครสมาชิกในระดับ 6 (Member) เพื่อรับส่วนลดในการซื้อสินค้าประกันภัยในราคาเทียบเท่าตัวแทน / นายหน้า หรือแนะนำบอกต่อบุคคลรอบข้างที่กำลังมองหาอาชีพเสริม หรือกำลังมองหาอาชีพหลัก เพื่อร่วมธุรกิจประกันภัยกับศรีกรุงโบรคเกอร์ ซึ่งจะขออธิบายรายได้ของแผนการตลาด MGM ตามรายละเอียดด้านล่างดังนี้ แผนการตลาด MGM แบ่งออกเป็น 2 ช่องทางของรายได้ 1. รายได้ค่าตำแหน่งสายงาน ระดับสมาชิกที่สามารถสร้างรายได้จาก ค่าตำแหน่งสายงาน ระดับสมาชิกที่จะได้รับค่าตำแหน่งสายงาน จะเริ่มจากสมาชิกระดับ 5 ขึ้นไป คือ ต้องมีบัตรนายหน้าประกันภัยเท่านั้น ซึ่งค่าตำแหน่งสายงานของแต่ละระดับสมาชิกจะได้ไม่เท่ากัน ซึ่งในปัจจุบันระดับชั้นสมาชิกมีทั้งหมด 10 ระดับชั้น ตามรูปด้านล่าง ขออธิบายโครงสร้างค่าตำแหน่งสมาชิก ดังนี้ ระดับ 6 (Member) – สมาชิก (ค่าตำแหน่ง

Read More