Tag Archives: ประกันภัย

รายได้จากตำแหน่งสายงาน

แผนการตลาด MGM ย่อมาจาก Member Get Member เป็นแผนการตลาดที่ บริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์ จัดทำขึ้นเพื่อให้สมาชิกทุกระดับชั้นสมาชิกสามารถสร้างรายได้อย่างไม่จำกัด ยิ่งทำมากรายได้ก็ยิ่งมาก ซึ่งแผนการตลาด MGM นั้นก็เปรียบเสมือนการขายอีกรูปแบบหนึ่ง แต่เป็นการขายแบบแนะนำบอกต่อ บุคคลรอบข้างที่คุณรู้จัก หรือลูกค้าให้มาสมัครสมาชิกในระดับ 6 (Member) เพื่อรับส่วนลดในการซื้อสินค้าประกันภัยในราคาเทียบเท่าตัวแทน / นายหน้า หรือแนะนำบอกต่อบุคคลรอบข้างที่กำลังมองหาอาชีพเสริม หรือกำลังมองหาอาชีพหลัก เพื่อร่วมธุรกิจประกันภัยกับศรีกรุงโบรคเกอร์ ซึ่งจะขออธิบายรายได้ของแผนการตลาด MGM ตามรายละเอียดด้านล่างดังนี้ แผนการตลาด MGM แบ่งออกเป็น 2 ช่องทางของรายได้ 1. รายได้ค่าตำแหน่งสายงาน ระดับสมาชิกที่สามารถสร้างรายได้จาก ค่าตำแหน่งสายงาน ระดับสมาชิกที่จะได้รับค่าตำแหน่งสายงาน จะเริ่มจากสมาชิกระดับ 5 ขึ้นไป คือ ต้องมีบัตรนายหน้าประกันภัยเท่านั้น ซึ่งค่าตำแหน่งสายงานของแต่ละระดับสมาชิกจะได้ไม่เท่ากัน ซึ่งในปัจจุบันระดับชั้นสมาชิกมีทั้งหมด 10 ระดับชั้น ตามรูปด้านล่าง ขออธิบายโครงสร้างค่าตำแหน่งสมาชิก ดังนี้ ระดับ 6 (Member) – สมาชิก (ค่าตำแหน่ง

Read More

รายได้จากการขาย

รายได้จากการขายเอง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1. ขายสินค้าประกันภัย โดยไม่แนะนำให้สมัครสมาชิก ทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า ปรับส่วนลดตามความเหมาะสมรายได้ตรงส่วนนี้คือ รายได้ค่าคอมมิชชั่น 2. ขายสินค้าประกันภัย โดยแนะนำสมัครสมาชิก (แผนการตลาด MGM) ทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า ปรับส่วนลดตามมาตรฐานของสมาชิกระดับ 6รายได้ตรงส่วนนี้คือ รายได้จากแผนการตลาด MGM สมาชิกระดับ 6 (Member) ไม่มีบัตรนายหน้า ไม่สามารถส่งงานเข้าโค๊ดตัวเองได้ ต้องส่งงานเข้าโค๊ดผู้แนะนำที่มีบัตรนายหน้าเท่านั้นไม่สามารถสะสมยอดขายเฉลี่ย 3 เดือนเพื่อปรับระดับตำแหน่งได้ ตัวอย่างสมาชิกระดับ 6 12% (ส่วนลดมาตรฐาน) + 0% (ค่าตำแหน่ง) = 12% (ค่าคอมมิชชั่น หรือ ส่วนลดสมาชิก) จากรูปด้านล่าง สมาชิกระดับ 1 – 5 (Business Member) มีบัตรนายหน้า สะสมยอดขายเฉลี่ย 3 เดือนเพื่อปรับระดับได้ ตัวอย่างสมาชิกระดับ 5 12% (ส่วนลดมาตรฐาน) + 3% (ค่าตำแหน่ง) = 15% (ค่าคอมมิชชั่น หรือ ส่วนลดสมาชิก) จากรูปด้านล่าง ตัวอย่างสมาชิกระดับ 4 12% (ส่วนลดมาตรฐาน) + 4% (ค่าตำแหน่ง)

Read More