Inrure-MGM คืออะไร?

รายได้จากระบบ Insure-MGM มาจาก 3 ช่องทาง

ระบบนี้ถูกออกแบบมาให้ทำงานง่าย มีรายได้อย่างง่ายๆ แม้ไม่ขายประกันภัยเลย ออกแบบมาให้รับรายได้ 3 ช่องทางด้วยกันคือ

1.รายได้จากการขาย
บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด มี Connection กับบริษัทประกันภัยทั่วประเทศ
มีให้เลือกขายได้มากกว่า 30 บริษัทประกันภัย ขายมากได้มาก
อ่านต่อตามลิ้งค์ครับ

2.รายได้จากค่าตำแหน่งสายงาน
แผนการตลาด MGM ย่อมาจาก Member Get Member เป็นแผนการตลาดที่
บริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์ จัดทำขึ้นเพื่อให้สมาชิกทุกระดับชั้นสมาชิกสามารถสร้าง
รายได้อย่างไม่จำกัด ยิ่งทำมากรายได้ก็ยิ่งมาก ซึ่งแผนการตลาด MGM นั้นก็
เปรียบเสมือนการขายอีกรูปแบบหนึ่ง แต่เป็นการขายแบบแนะนำบอกต่อ บุคคล
รอบข้างที่คุณรู้จัก หรือลูกค้าให้มาสมัครสมาชิกในระดับ 6 (Member) เพื่อรับ
ส่วนลดในการซื้อสินค้าประกันภัยในราคาเทียบเท่าตัวแทน / นายหน้า หรือแนะนำ
บอกต่อบุคคลรอบข้างที่กำลังมองหาอาชีพเสริม หรือกำลังมองหาอาชีพหลัก เพื่อ
ร่วมธุรกิจประกันภัยกับศรีกรุงโบรคเกอร์ อ่านต่อที่หน้านี้ครับ

3. รายได้จากการแนะนำบอกต่อ
คือ การที่คุณแนะนำบุคคลรอบข้างที่คุณรู้จัก ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้อง เพื่อน ๆ หรือ
ลูกค้าให้มาสมัครสมาชิกในระดับ 6 (Member) โดยโค๊ดสมาชิกที่คุณแนะนำจะ
ขึ้นตรงต่อจากโค๊ดของคุณตลอดไป ไม่สามารถโอนย้ายโค๊ดสมาชิกที่ท่านแนะนำ
มาไปยังโค๊ดสมาชิกท่านอื่นได้ ถึงแม้โค๊ดสมาชิกที่คุณแนะนำมาจะหมดอายุไป
แล้วก็ตาม
รายได้ค่าแนะนำนั้นคุณจะได้จากสมาชิกที่คุณแนะนำติดตัวมาเท่านั้น ไม่ว่าสมาชิก
ที่คุณแนะนำมาในปัจจุบันจะอยู่ระดับชั้นสมาชิกไหนก็ตาม ถ้าสมาชิกที่คุณแนะนำ
มีการซื้อสินค้าประกันภัยในทุก ๆ ปี คุณจะได้รับรายได้ค่าแนะนำ 1% จากยอดเบี้ย
ประกันภัยสุทธิรวมทั้งหมด ทางบริษัทจะโอนเงินเข้าบัญชีให้ท่านตลอดไป ซึ่ง
ถือว่าเป็นรายได้แบบ Passive Income 100% อย่างแท้จริง ถ้าท่านยิ่งมีสมาชิก
ติดตัวมากรายได้ก็ยิ่งมากขึ้นไปเรื่อย ๆ สามารถสร้างรายได้ไม่จำกัด
อ่านต่อที่หน้านี้ครับ